Skip Navigation Links
h1h1h2h3h3h3h3h3h3
 
 Tra cứu kết quả trúng tuyển vào trường đại học Thái Bình Dương (nhấp tại đây)  
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2018

Thông tin cá nhân
Họ tên:   Ngày: tháng: năm sinh:   Giới tính:
Nơi sinh:   Trường THPT:   Thuộc tỉnh:
SĐT đi động:   CMND:  
Địa chỉ liên lạc: (Ví dụ: Tổ/Xóm/Số nhà - Thôn/Đường - Xã/Phường/Thị trấn/Huyện/Thị xã/Thành Phố - Tỉnh)
Họ tên cha/mẹ:   SĐT cha/mẹ:    
Điểm xét tuyển theo học bạ
(Chú ý: Điểm được nhập theo thang điểm 100, ví dụ: 8,2 sẽ được nhập là 82, nếu 10,0 sẽ được nhập là 100)
Lớp 10
Môn họcHọc kỳ 1Học kỳ 2Cả năm
TOToán
LY
HOHóa
VAVăn
SUSử
DIĐịa
AVAnh
GDGDCD
Lớp 11
Môn họcHọc kỳ 1Học kỳ 2Cả năm
TOToán
LY
HOHóa
VAVăn
SUSử
DIĐịa
AVAnh
GDGDCD
Lớp 12
Môn họcHọc kỳ 1Học kỳ 2Cả năm
TOToán
LY
HOHóa
VAVăn
SUSử
DIĐịa
AVAnh
GDGDCD
Điểm trung bình HK1 lớp 12:   Điểm trung bình cả năm lớp 12 (nếu có):    
Chọn ngành xét tuyển
Ngành:   Chuyên ngành:  
 
- Thí sinh vui lòng photo học bạ THPT và gửi về Trường Đại học Thái Bình Dương, số 27 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa
- Học bổng giành cho tân sinh viên: 1.000.000 đến 3.000.000 đồng/sinh viên nhập học
     
@2018 - Xét tuyển trực tuyến